ZÚS, RPSN

Co znamená zkratka ZÚS a RPSN?

ZÚS - zápůjční úroková sazba

Zápůjční úroková sazba - pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru.

RPSN - roční procentní sazba nákladů

Roční procentní sazba nákladů - je číslo, které udává poměr mezi tím, co celkem zaplatíte za půjčku a částkou, kterou jste si půjčili. Tento složitý název udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou úvěru a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Příklad č. 1:
Výše půjčky: 100 Kč
Doba půjčky: 12 měsíců
Náklady na půjčku: 1 Kč
Celková výše k zaplacení: 101 Kč
Navýšení celkem: 1 %
RPSN: 1,96 %
Příklad č. 2:
Výše půjčky: 100 Kč
Doba půjčky: 1 den
Náklady na půjčku: 1 Kč
Celková výše k zaplacení: 101 Kč
Navýšení celkem: 1 %
RPSN: 3725,29 %

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je počítána dle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

∑ - značí celkový souhrn,

X - je roční procentní sazba nákladů,

m - je číslo posledního čerpání,

k - je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck- je částka čerpání k,

tk - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto tl = 0,

m′ - je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

l - je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

Dl - je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

Počátečním dnem je den první úvěru.

Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku

.

Témata
 • První půjčka
 • Opakovaná půjčka
Výše půjčky
0
Сумма первого кредита составляет максимум 15000 крон. Более высокая сумма доступна для повторного кредита.
00
Doba splatnosti
0 dní
Срок первого кредита составляет максимум 30 дней. Возможен более длительный срок для повторного кредита
0 dní 0 dní
Mám slevový kód
Vložit slevový kód Vyplňte políčko Chyba promo kódu
Slevový kód byl použit
 • Opakovanou půjčku až do 30 000 Kč můžete zažádat ve svém Profilu
  První půjčka až do 15 000 Kč na 10 dní zdarma
 • Výše půjčky 0
 • Úrok (36,5% p.a.) 0 0
 • Poplatek 0 0
 • Celkem splatíte 0 0
 • Den splatnosti 0
 • RPSN 0 %
Předsmluvní formulář Reprezentativní příklad
icon
Technická chyba
V současné době probíhají práce na webu.

Vytváříme řešení, která usnadní používání našich služeb. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Zkuste to prosím později.