20.12.2022

Soutěž s PůjčkaPlus o iPhone 14

1. JAK HRÁT

1.1. Společnost LeaderFin s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhrajte s PůjčkaPlus iPhone 14”, která je určená pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 10. 11. 2022 požádají o půjčku Půjčka Plus ve výši minimálně 1 000,- Kč na 10 dní a včas a řádně je splatí, čímž se kvalifikují do soutěže

a) Výhercem hlavní ceny se stane jeden klient, který si vezme půjčku ve výši minimálně 1 000,- Kč na období minimálně 10 dní, kterou uhradí včas a řádně a zároveň v den slosování nebude v prodlení s žádnou další půjčkou.

1.2. Jak se zúčastnit ve 2 krocích:

1.2.1. Zažádejte o půjčku on-line na www.pujckaplus.cz, nebo ve své „Klientské zóně“.

1.2.2. Kvalifikujte se do soutěže tím, že svoji půjčku, o kterou jste požádali v kvalifikačním období od 10.11. 2022 i řádně uhradíte.

1.2.3. Do slosování bude zařazena každá půjčka, která splní kritéria. To znamená, že čím víc půjček, tím větší šance vyhrát!

1.3. Kdo jsme

Společnost LeaderFin s.r.o., – je provozovatelem webu www.PujckaPlus.cz a nabízí krátkodobé nebankovní půjčky. Věnujeme mnoho pozornosti tomu, abychom vytvořili odpovědné a důvěryhodné vztahy mezi Vámi a naší společností. Společnost LeaderFin s.r.o. patří do skupiny Aventus, která poskytuje finanční služby již od roku 2009. K dnešnímu dni skupina Aventus poskytla nebankovních úvěrů v přepočtu více než 60 miliard korun ve 14 zemích po celém světě.

2. PRAVIDLA

2.1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost LeaderFin s.r.o. se sídlem Krakovská 1392/7, 110 00 Praha, IČ: 04440170.

2.2. Doba a trvání

Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.pujckaplus.cz, tj. 10. 11. 2022.. Kvalifikační období soutěže bude ukončeno dovršením prvních 1000 klientů, kteří se zúčastní soutěže.

3. SPECIFIKACE AKCE

3.1. Soutěžící

3.1.1. Akce se mohou zúčastnit všichni stávající a noví klienti, kteří v kvalifikačním období zažádají o půjčku Půjčka Plus, která jim bude následně schválena, a zároveň ji v tomto období řádně splatí, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle dokumentu „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“.

3.1.2. Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti LeaderFin s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

3.1.3. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

3.2. Podmínky akce

Účastníkem soutěže se stane každý stávající a noví klient společnosti LeaderFin s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o alespoň jednu půjčku Půjčka Plus, která bude následně i schválena a do skončení kvalifikačního období půjčku uhradí včas a řádně. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže. Více včas uhrazených půjček během kvalifikačního období účastníkovi dává možnost větší šance k výhře.

3.3. Výhra

Klienti, kteří se kvalifikovali, budu zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem z databáze účastníků, kteří se kvalifikovali do Soutěže.

Hlavní cenou je iPhone 14

2. místo je 2000,- poukaz do Alza.cz

3. místo je 1500,- poukaz do Alza.cz

4. místo je 1000,- poukaz do Alza.cz

Počet výherců – 4.

O výhře bude výherce informován telefonicky a e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách společnosti LeaderFin s.r.o. www.pujckaplus.cz.

3.4. Předání výhry

Výhra bude klientovi předána kurýrem. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci 3.2.. V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.

Platnost výhry je 3 měsíce od doručení oznámení.

4. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. PRÁVA A POVINNOSTI

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ROZHODNÉ PRÁVO

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly.

Pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách www.pujckaplus.cz. Tato pravidla jsou platná od 10.11.2022 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Aktuální akce

Vyhlášení vítězů Velikonoční soutěže s PůjčkaPlus

S velkým potěšením oznamujeme vítěze naší Velikonoční soutěže s PůjčkaPlus, kde hlavní výhrou byla elektrická koloběžka APRILIA ESR1. Děkujeme všem účastníkům za jejich zapojení a dodržení podmínek soutěže. Výherci jsou: Všem výhercům gratulujeme! Budeme je kontaktovat telefonicky a e-mailem s informacemi o předání jejich výher. Výhry jsou platné po dobu 1 měsíce od doručení oznámení. […]

04.06.2024Více
Velikonoční soutěž s PůjčkaPlus o el. koloběžku a další ceny

1. Jak hrát 1.1. Společnost LeaderFin s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhrajte s PůjčkaPlus el. koloběžku APRILIA ESR1”, která je určená pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 18. 03. 2024 požádají o půjčku Půjčka Plus ve výši minimálně 1 000,- Kč na 10 dní a včas a řádně je splatí, čímž se kvalifikují do […]

18.03.2024Více
Soutěž s PůjčkaPlus o el. koloběžku, Notebook a další ceny

1. JAK HRÁT 1.1. Společnost LeaderFin s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhrajte s PůjčkaPlus el. koloběžku APRILIA ESR1 nebo Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový” a další ceny které jsou určené pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 01. 09. 2023 požádají o půjčku Půjčka Plus ve výši minimálně 1 000,- Kč na 10 […]

01.09.2023Více
Soutěž s PůjčkaPlus o el. koloběžku a další ceny

1. JAK HRÁT 1.1. Společnost LeaderFin s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhrajte s PůjčkaPlus el. koloběžku APRILIA ESR1”, která je určená pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 16. 05. 2023 požádají o půjčku Půjčka Plus ve výši minimálně 1 000,- Kč na 10 dní a včas a řádně je splatí, čímž se kvalifikují do […]

15.05.2023Více
 • První půjčka
 • Opakovaná půjčka
Výše půjčky
0
Сумма первого кредита составляет максимум 15000 крон. Более высокая сумма доступна для повторного кредита.
00
Doba splatnosti
0 dní
Срок первого кредита составляет максимум 30 дней. Возможен более длительный срок для повторного кредита
0 dní 0 dní
Mám slevový kód
Vložit slevový kód Vyplňte políčko Chyba promo kódu
Slevový kód byl použit
 • Opakovanou půjčku až do 30 000 Kč můžete zažádat ve svém Profilu
  První půjčka až do 15 000 Kč na 10 dní zdarma
 • Výše půjčky 0
 • Úrok (36,5% p.a.) 0 0
 • Poplatek 0 0
 • Celkem splatíte 0 0
 • Den splatnosti 0
 • RPSN 0 %
Předsmluvní formulář Reprezentativní příklad
icon
Technická chyba
V současné době probíhají práce na webu.

Vytváříme řešení, která usnadní používání našich služeb. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Zkuste to prosím později.

Doporučené články